Sevgi Zekası: Öz sevgi

İnsan çevresindeki karanlıklara değil, hayallerindeki aydınlıklara gidiyor. İçinizdeki şükür ve kanaat, yüzünüzde nura ve süknete dönüşür.

Dr. Muhammed Bozdağ

Rumuz:
Şifre:
Site İçi Arama:
Flash Player yüklemek için tıklayın

Aile: Evlilik, Gençlik

Aile, evlilik ilişkileri ve gençlik konulu haber ve yazılar...

Yaşlılar Haftası

6-Mayıs-2011
Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye KAVAF’ın YAŞLILAR HAFTASI Mesajı

 Toplumsal aklın ve tecrübenin simgesi yaşlılarımız; bizi biz yapan değerleri nesillere aktararak, yaşam deneyimleriyle yol göstererek toplumumuzu zenginleştiren en önemli değerlerimizden biridir. Milletimiz tarihin her döneminde yaşlılarına baş köşede yer vermiş, saygı ve hürmette kusur etmemiş, onların engin tecrübelerinden yararlanmasını bilmiş ve böylece toplumsal birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu diri tutmayı başarmış bir millettir.

 
        Yaşlılık, giderek zorlaşan hayat mücadelesinde, daha çok desteğe ihtiyaç duyulan ve hassasiyetler taşıyan bir süreçtir. Verdikleri bin bir emekle, toplumumuzun bugünlere ulaşmasında önemli rol oynayan yaşlılarımız; bu süreçte toplumsal ilgi, sevgi ve saygıdan güç alır ve hayata bağlanırlar. Böyle hassas bir dönemde yaşlılarımıza ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermek; insan onuruna yakışacak koşulları hazırlayıp sunmak, yaşama sevincini kaybetmeden toplumla iç içe bir hayat sürmelerini sağlamak bizler için yalnızca bir sorumluluk değil aynı zamanda da vefa borcudur.
 
         Yaşlılarımızın hayatını kolaylaştırmak, ekonomik durumlarını iyileştirmek ve kimseye muhtaç olmadan huzurlu ve mutlu bir ömür sürmelerini sağlamak, devletimizin öncelikli görevleri arasındadır. Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu da devletin bu manadaki görevini üstlenmiştir. Bakıma ve yardıma muhtaç yaşlıların tespiti, korunması, bakımı ve rehabilitasyonlarını sağlama görevi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yürütülmektedir. Kurumumuz yaşlı vatandaşlarımıza huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri ile ‘yatılı’; yaşlı hizmet merkezleri ile de ‘gündüzlü’ hizmet sunmaktadır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu halen 15’i Huzurevi, 42’si Özel Bakım Bölümlü Huzurevi, 39’u Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 4’ü Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi olmak üzere 9 bin 547 yatak kapasiteli toplam 100 huzurevinde, yaklaşık 7 bin 983 yaşlı vatandaşımıza bakım, koruma ve rehabilitasyon hizmeti sunmaktadır.
 
        Yaşlılarımıza sunulan hizmetin çeşitlendirilmesi, onlara evlerinde sosyal ve psikolojik destek hizmeti verilmesi, Alzheimer, demans gibi hastalığı olan yaşlıların gündüzlü bakımının sağlanması amacıyla Yaşlı Hizmet Merkezleri faaliyete geçmiştir. Halen Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı 6, özel kişilere ait 1 Yaşlı Hizmet Merkezi’nde yaşlılarımıza gündüzlü hizmet verilmektedir. Ayrıca diğer kamu kuruluşları, belediyeler, dernek, vakıf, özel kişi ve kuruluşlara ait 13 bin 589 yatak kapasiteli toplam 185 huzurevi bulunmaktadır.
 
     21. yüzyıldaki hızlı yaşlanma süreci ile karşılaşılabilecek sorunların azaltılması; yaşlılık alanındaki hizmetlerin planlı ve programlı yürütülmesi, çeşitlendirilmesi; sosyal kalkınmanın sağlanması, dolayısıyla da bireylerin güvenli ve saygın bir şekilde yaşlanmaları amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, çeşitli kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri işbirliği ile “Yaşlanma Ulusal Eylem Planı” çalışması da sürdürülmektedir.
 
     Bakanlık olarak yaşlı hizmetlerini yaygınlaştırmak, hizmet kalitesini artırmak, hizmete erişilebilirliği sağlamak, yeni alternatif hizmetleri geliştirmek öncelikli hedefimizdir. Bu kapsamda yaşlılara sunulan hizmetlerin çeşitlendirilmesi, yeni hizmet modellerinin uygulamaya geçirilmesi, mevcut hizmetlerin iyileştirilmesi, yaygınlaştırılması, yaşlılık alanında uluslararası düzeyde alınan kararların uygulanmasında koordinasyonun sağlanması çalışmalarımız, sağlıklı yaşlanma ve yaşlılıkta yaşam kalitesini artırma amaçlarımız doğrultusunda yürütülmektedir. Yaşlılarımıza yönelik kamu hizmetlerinin güçlenmesi ve yeterli hale gelmesinde gönüllü kuruluşlarımız ile hayırsever vatandaşlarımızın destek ve katkıları da bizlere güç vermektedir.
 
      Yaşlılık yaşamın doğal bir parçasıdır. Önemli olan bu dönemin gelecek kaygısı taşımadan, yaşama bağlılığı kaybetmeden, aktif olarak geçirilmesidir. Yaşlılarımızınbilgi ve hayat tecrübelerini gençliğin enerjisiyle birleştirirsek inanıyorum ki var olan sorunlar çok daha kolay çözülecektir. Bu bağlamda yaşlılarımızın tecrübelerini kullanacakları ve hayatın içinde aktif biçimde yer alacakları yeni hizmet modelleri geliştirmekteyiz.
 
 
  Yaşlılar Haftası; toplumumuzu bugünlere taşıyan yaşlılarımızın saygınlıklarının korunması; karşılaştıkları sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunlara yönelik çözüm yollarının aranması ve yaşlılarımızın sorunlarının gündemde biraz daha öne çıkması için önemli bir fırsattır. Yılın her günü büyüklerimizi hatırlamak ve onlara bunu hissettirmek hem insanlık hem de mensubu olduğumuz medeniyetin bir gereğidir.
 
     Bu duygu ve düşüncelerle büyüklerimizin ömürlerinin her gününü, her dakikasını sağlıkla, mutlulukla yaşamasını diliyor, saygılarımı sunuyorum.
Yetenek.com

Köşe Yazarları