Sevgi Zekası: Öz sevgi

İnsan çevresindeki karanlıklara değil, hayallerindeki aydınlıklara gidiyor. İçinizdeki şükür ve kanaat, yüzünüzde nura ve süknete dönüşür.

Dr. Muhammed Bozdağ

Rumuz:
Şifre:
Site İçi Arama:
Flash Player yüklemek için tıklayın

Liderlik: İletişim, Öğrenme

Liderlik, iletişim, öğrenme yeteneklerine ilişkin haber ve yazılar...

Liderlikte Özellik İle İlgili Araştırmalar

21-Şubat-2012
Yıllarca, belli insanların liderlere has özellikleri genetik bir miras olarak edindiklerine ve birer lider olarak doğduklarına inanılmıştır.
Yıllarca, belli insanların liderlere has özellikleri genetik bir miras olarak edindiklerine ve birer lider olarak doğduklarına inanılmıştır. Bu inanç liderlerin daha çok aynı seçkin ailelere mensup olması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Ancak sosyal sınıfla ilgili engellerin, seçkin ailelerden olmayan insanların, lider olabilmek için gerekli beceri, bilgi ve gücü edinmelerini olanaksız hale getirdiği göz ardı edilmiştir.

Daha sonraki dönemlerde alt sınıftan insanların da lider olabilmesi, davranış bilimcilerin genetik miras kadar deneyim, eğitim ve çalışma sonucunda da ortaya çıkabileceğini söyledikleri liderlik özellikleri üzerinde yoğunlaşmalarına neden olmuştur. Böylece araştırmacılar liderlerin benzer bireyliklere, fiziksel özelliklere ve psikolojik yapıya sahip olduklarını belirtmişlerdir. Ancak tüm liderlerin, liderlik özelliklerinin tamamına sahip olduğu söylenemez.

Bu yüzden özellik teorisi bir anda ortaya çıkmış, kabul görmüş ve etkisi azalmıştır.Fakat bu teori tamamıyla geçerliliğini yitirmemiştir. Daha sonraki yıllarda yapılan çalışmalar özellik teorisinin geçerliliğini halen sürdürdüğünü ifade ederken, zeka, sosyal olgunluk, hoşgörü, iç motivasyon, başarı girişimleri ve insan ilişkilerindeki başarı gibi özelliklerin başarılı liderlik ile ilişkili olduğu ileri sürülmüştür.

 Son zamanlarda yapılan boylamsal araştırmalar ve kullanılan tutarlı araştırma metodları ise daha anlamlı bulguların elde edilmesi ile sonuçlanmıştır.Liderliği etkileyen özellikler ile ilgili araştırmalarda genel olarak aşağıdaki değişkenler ön plana çıkmaktadır.

- Yüksek özgüven,

- Duygusal oturmuşluk

- Enerji seviyesi,

- Strese karşı tolerans gösterebilme,

- Otorite bireylere karşı olumlu tutum.

- Konuşma yeteneği,

- Detay belleği,

- Empati,

- Durumsal davranış

- İkna yeteneği

Bireyler arasında iyi ilişkilerin kurulması, sürdürülmesi ve iletişim için gerekli olan tüm bu özellikler spor ve rekreasyon yöneticileri için temel unsurlardır.Diğer taraftan belli bir güce ulaşma arzusu ve başarı gereksinimi liderliğin etkisi açısından önemli özelliklerdir.

Etkili liderlik bireysel güçten çok sosyalleşmiş gücü yönlendirmeyi bilen liderlerle gerçekleşebilir.

Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Ali TEKİN
Yetenek.com

Köşe Yazarları